Hoofdredactioneel

De coronacrisis duurt al lang en legt een enorm beslag op ons als longartsen en op het zorgsysteem als geheel. Daarom is het fijn om in dit nascholingsmagazine een positieve kant van de coronacrisis te kunnen belichten, en wel de versnelling van de digitale zorg. Als longartsen hebben we vrijwel allemaal met een vorm van digitale zorg te maken, soms weliswaar noodgedwongen en misschien eerder dan verwacht, maar juist door de crisis biedt e-health mogelijkheden en kansen voor ons allemaal.

In vier artikelen passeren de digitale ontwikkelingen op het gebied van astma, COPD, ILD en longkanker de revue. Paul Bresser durfde de sprong in het diepe te wagen en ging aan de slag met een digitale COPD-coach. Gebruik in de praktijk liet zien dat hierdoor minder opnames en SEH-bezoeken nodig waren en patiënten een betere kwaliteit van leven kregen. De verschillende digitale mogelijkheden voor astma worden besproken door Lotte van Ruitenbeek. Interessant is de oprichting van een NVALT-werkgroep die samen de minimale randvoorwaarden voor goede implementatie van e-health vast gaat stellen. Marlies Wijsenbeek bewijst dat gerandomiseerd wetenschappelijk onderzoek naar gebruik van e-health kan worden uitgevoerd, in haar geval naar e-health en ILD. En tot slot komt in het artikel met mijn directe collega Rolof Gijtenbeek onder andere ons onderzoek in het Medisch Centrum Leeuwarden naar de inzet van e-health bij longkanker aan bod.

Deze selectie laat zien dat elk vakgebied een eigen insteek voor e-health heeft en er verschillende oplossingen voor overeen- komstige obstakels zijn gevonden. Ik hoop dat u de frisse blik van de auteurs en hun ervaringen kunt gebruiken om zelf e-health te gaan inzetten of het gebruik ervan te verbeteren.