Hoofdredactioneel

Het domein van de progressief fibroserende interstitiële longziekten (PF-ILD) reikt over de vakgebieden heen en heeft een sterk multidisciplinair karakter. Dat kunt u al zien aan de tweekoppige hoofdredactie van dit magazine. Drie van de vier artikelen zijn tot stand gekomen dankzij de medewerking van collega’s uit verschillende disciplines. Wij maken dankbaar gebruik van deze gelegenheid om u in dit magazine te informeren over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de PF-ILD. Dat het domein in beweging is, wordt u na het lezen van de artikelen in dit magazine wel duidelijk.

Met enige trots willen we u (vers van de pers) laten weten dat we een gezamenlijk standpunt hebben opgesteld over het voor- schrijven van fibroseremmers bij CTD-ILD, een nieuw indicatie- gebied. Madelon Vonk zegt het zeer treffend: “Samen zijn we meer dan de som der delen.” Het standpunt is recentelijk door onze beide beroepsgroepen geaccordeerd (de NVR en de NVALT): een vrij unieke situatie.

De mogelijkheid om PF-ILD naast immuunsuppressie ook te behandelen met anti-fibrotische therapie, dwingt de behandelaar om per patiënt nog beter na te denken over de balans tussen inflammatie en fibrose.