Praktische offline producten

Naast ons brede aanbod aan online content en diensten, bieden we ook een aantal offline producten. Hieronder staan drie producten waar veel vraag naar is, verder leveren we ook maatwerkoplossingen.

Nascholingsmagazines

Sinds kort produceren wij het Nascholingsmagazine reumatologie en Nascholingsmagazine longziekten. De inhoud wordt door een gast-hoofdredacteur, een vooraanstaand specialist binnen het vakgebied, in samenwerking met collegae en onze medische redactie , uitgewerkt tot lezenswaardige artikelen. Een selectie van deze artikelen wordt verwerkt tot e-learning waarvoor accreditatie wordt aangevraagd. Nieuwe specialismen volgen.

Toolkit voor fysieke nascholingen

Deze zogenaamde DIY-nascholingen kunnen we ontwikkelen op basis van e-learning, of met behulp van directe input. Deze toolkit bestaat uit een docentenhandleiding, deelnemershandleiding en PowerPointpresentatie. De redactieraad voor een productie als deze bestaat uit 2 tot 3 HCP’s, waarbij een van onze medisch journalisten verantwoordelijk is voor de tekstredactie. U krijgt de docenten- en deelnemershandleiding in printable format, zodat uw huisdrukker ermee aan de slag kan.

Hand-out of congresverslag

Het onderwerp wordt in onderling overleg bepaald. Wij sturen vervolgens een medisch journalist naar het congres, voor een verslag van sessies of persconferenties. Ook is het mogelijk om transcripties van video-interviews (zie ook congresjournaal) op te nemen in een hand-out. Naast een printversie, kunnen wij ook een online versie van het verslag of de hand-out produceren.

Thematisch magazine

Naast eigen producties kunnen wij op verzoek magazines ontwikkelen waarin een bepaalde thematiek behandeld wordt. Een magazine is gebaseerd op 1 indicatiegebied (bijvoorbeeld longziekten of reumatologie), waarbij diverse specialisten aan het woord komen. De content wordt uitgewerkt onder leiding van onze hoofdredacteur en een medische redactie, waarna de distributie van het magazine zowel door ons als uzelf verzorgd kan worden.