Op 10 september verschijnt het Nascholingsmagazine Reumatologie met Prof. dr. Mike Nurmohamed als gast-hoofdredacteur. In dit nummer: Inflammatoire artritis en CRVM | RA en depressie| Inflammatie, osteoporose en hypothyreoïdie |Jicht meer dan een gewrichtsontsteking...

Lees meer